Kości szczęki, a implanty

Tooth human implant (done in 3d graphics)

Wstawienie implantu jest zabiegiem chirurgicznym. Bardzo ważne jest, aby pacjent, który chce się poddać takiemu zabiegowi, nie miał żadnych przeciwskazań do zabiegi utrudniających w jakikolwiek sposób przeprowadzenie zabiegu implantacji.

Wybierz najlepsze rozwiązania implantologiczne! Implanty Olsztyn tylko w klinice S. Szymański!

Współczesne rozwiązania implantologiczne pozwalają cieszyć się pięknym uśmiechem nawet pacjentom, którzy zostali pozbawieni zębów. Istnieje wiele rodzajów uzupełnienia braków zębowych, jednym z nich są właśnie implanty posiadające bardzo wiele zalet. Oprócz przeciwwskazań do zabiegu wszczepienia implantu, bardzo ważna jest ocena stanu kości w szczęce. Kiedy pacjent nie ma solidnego fundamentu, bardzo trudne jest, aby zabieg wszczepienia implantu doszedł do skutku.

Rozwój medycyny doprowadził do wprowadzenia innowacyjnych zabiegów, które pozwolą na regenerację kości szczęki. Wśród nich należy wymienić:

– podniesienie dna zatoki,

– przeszczep kości,

– regenerację kości.

Na podniesienie dna zatoki ( tzw. sinus lift) najczęściej decydują się pacjenci, u których przeprowadzenie zabiegu implantacji jest niemożliwe z powodu niewystarczającej ilości tkanki kostnej. Żeby kość w tym miejscu została odbudowana należy wykonać specjalny otwór i wymodelować błonę zatoki. W otworze umieszcza się jej substytut, na którym można bez problemu zamocować implant.

Do przeszczepu kości dochodzi zazwyczaj po uprzednim pobraniu fragmentu kości. Może być on pobrany z okolic jamy ustnej, a nawet z tarczy biodrowej. Przymocowuje się go do kości za pomocą specjalnych śrubek. Zagojenie się następuje po min. pół roku. Dopiero po tym czasie można wstawić implant.

Wszystkie zabiegi, czyli przeszczepu i regeneracji kości, a także podniesienia dna zatoki odbywają się w znieczuleniu miejscowym. Zabieg regeneracji kości polega na odbudowie miejsca, w którym tej kości brakuje, materiałem kościozastępczym. Całkowita odbudowa kości następuje w ciągu paru miesięcy. Po tym czasie, jeśli nie występują żadne inne przeciwwskazania, można wstawić implant.

Implanty Olsztyn tylko w klinice S. Szymański! Zapraszamy do kontaktu!