Co należy wiedzieć przed zabiegiem?
23 sierpnia 2016
Żylaki to problem nie tylko kobiecy
25 sierpnia 2016
Show all

Różne oblicza implantacji

implanty

Implanty wszczepia się po przeprowadzeniu niezbędnych badań i opracowaniu planu leczenia. Sam zabieg poprzedzony jest wykonaniem znieczulenia. Najczęściej stosuje się miejscowe lub przewodowe. Przejdźmy jednak do samego zabiegu.

Należy pamiętać, że wszczepienie implantu to zabieg chirurgiczny. Konieczne jest, więc jego wykonanie w warunkach pełnej sterylności i aseptyki. Samo wszczepienie wymaga najpierw przygotowania miejsca pod wszczep, a dopiero potem wprowadzamy implant. Aby zrobić dla niego miejsce, wykonujemy miejsce kalibrowanymi wiertłami z systemem implantologicznym. Jego rozmiar musi być zgody ze średnicą i długością implantu. Po wykonaniu otworu tzw. osteotomii, wkręcamy go z właściwą siłą. Wszystko trwa przeważnie około 20 minut.

Różne rodzaje leczenia implantologicznego:

– ze względu na liczbę zabiegów chirurgicznych wyróżniamy leczenie jednoetapowe lub dwuetapowe.

Leczenie jednoetapoweimplanty ze śrubą gojącą wprowadza się do kości, która wystaje z dziąsła. Dziąsło zbliża się, dzięki założonym szwom. Przy tej metodzie nie ma konieczności wykonania późniejszego zabiegu odsłonięcia implantu. Niestety pacjent zmuszony jest zachować szczególne środki ostrożności i wyjątkowo dbać o higienę jamy ustnej. Stan zapalny może zaburzyć proces zrastania się implantu z kością.

Leczenie dwuetapowe – po wprowadzeniu implantu jest on zamykany śrubą zamykającą. Dziąsło zaszywa się nad implantem. Po ściągnięciu szwów należy poczekać, aż zrośnie się on z kością. Następnym etapem jest odsłonięcie implantu i zmianę śluby zamykającej na gojącą. Tutaj również zakładamy szwy i czekamy aż dziąsło się zagoi.

– ze względu na czas, który minął od utraty zęba mówimy o: implantacji natychmiastowej, wczesnej i późnej.

Implantacja natychmiastowa – wszczepienie od razu po usunięciu zęba. Rzadko wykonywana, bo istnieje ryzyko problemów zrośnięcia się implantu z kością. Nie do końca można przewidzieć wynik estetyczny.

Implantacja wczesna – wszczepu dokonuje się po 8-12 tygodniach po ekstrakcji zęba. Warto wtedy pomyśleć o implantach, bo nie nastąpił jeszcze zanik kości, ale dziąsło pokryte jest błoną śluzową.

Implantacja późna – wykonywana jest w czasie dłuższym niż 3 miesiące od utraty zęba. Może nastąpić zanik bezzębnego wyrostka. Mogą okazać się konieczne takie zabiegi, jak np. przeszczep kości, regeneracja w celu odbudowy kości.