Cennik

Ortogantyka

Konsultacja chirurgiczna - 200 zł
Kortykotomia od 850 zł (jedna ćwiartka 1500zł)
Zabieg na żuchwie/szczęce - 10 000 zł
Rekonstrukcja w obrębie twarzoczaszki - 40 000 zł
Osteotomia segmentowa -
Osteotomia jednoszczękowa - 22 000 zł
Osteotomia szczeki i żuchwy - 28 000 zł


Protetyka

Konsultacja 150 - 200 zł
Korona porcelanowa (tech.cad-cam) - 1300 zł
Korona pełnoceramiczna - 1700 zł
Korona akrylowa tymczasowa - 400 zł
Wydłużenie korony protetycznej od 200 zł
Prace łączone - wycena indywidulana
Licówka kompozytowa - 500 zł
Bonding 400 - 500 zł
Licówka porcelanowa - 1700 zł
Wkład kk stalowy - 400 zł
Proteza ivo - base - 2500 zł
Proteza akrylowa całkowita - 1500 zł
Proteza akrylowa częściowa 1300 - 1500 zł
Mikro proteza (1-5 zębów) 500 - 600 zł
Proteza akrylowa natychmiastowa - 1500 zł
Proteza szkieletowa - 2200 zł
Proteza bioacetalowa - 2200 zł
Proteza FJP - 2200 zł
Podścielenie protezy - 500 zł
Podścielenie protezy natychmiastowej - 400 zł
Dostawienie zęba w protezie 150-200 zł
Naprawa protezy - 200 zł

Szyna:

  • relaksacyjna - 500 zł
  • akrylowa - 600 zł

Rejestracja na luku twarzowym od 200 - 400 zł
Zdjęcie starej korony mostu (za punkt) 150 - 200 zł
Zacementowanie korony I mostu z innego gabinetu za punkt - 200 zł


Implanty

Konsultacja chirurga szczękowo -twarzowego - 200 zł
Wszczepienie implantu - 2900 zł
Odsłonięcie implantu oraz założenie Śruby zabliźniającej - bezpłatnie
Korona na podbudowie CC w tech. Cad - Cam - 3500 zł
Korona pełnoceramiczna na implancie - 4500 zł
Hybryda na 4 implantach - wycena indywidualna od 20 000 zł
Proteza na kulkach 2 implanty - 8000 zł
Prace łączone - wycena indywidualna w klinice
Proteza na belce (2 implanty) - 10 000 zł dodatkowy implant 3000 zł
Kontrole do 1 roku - bezpłatnie
Kontrole po roku - 150 zł
Kontrola prac indywidualnych (hybryda, belka) po roku - 200 zł


Diagnostyka

Zdjęcie zębowe - 50 zł
Zdjęcie panoramiczne - 100 zł
Zdjęcie cefalometryczne - 150 zł
 - odcinkowe - 150 zł
 - szczeki lub żuchwy - 300 zł
 - szczeki I żuchwy - 400 zł
 - zatok - 300 zł
 - stawów skroniowo żuchwowych - 300 zł

 

Laseroterapia

Leczenie zmian na błonie śluzowej - 100 zł
Leczenie stanu zapalnego dziąsła - 100 zł
Leczenie AFT - 100 zł

Stomatologia

Znieczulenie ogólne 1800 - 2000 zł
Konsultacja - 150 zł
Badanie jamy ustnej - 100 zł
Plan leczenia - 50 zł
Badanie histopatologiczne (wg faktury + cena zabiegu) od 100 zł

Wypełnienie kompozytowe:

  • przyszyjkowe - 200 zł
  • 1 powierzchnia - 200 zł
  • 2 powierzchnie - 250 zł
  • 3 powierzchnie - 350 zł

Wypełnienie zęba mlecznego - 150 zł
Odbudowa zęba kompozytem - 400 zł
Odbudowa zęba na włóknie szklanym - 500 zł
Opatrunek zęba - 150 zł
Dewitalizacja zęba - 150 zł


Chirurgia

Ekstrakcja zęba mlecznego 150 - 200 zł
Ekstrakcja zęba stałego - 350 zł (powyżej 4 szt. 300 zł)
Ekstrakcja chirurgiczna - 500 zł
Ekstrakcja chirurgiczna zęba zatrzymanego 600 - 800 zł
Odsłonięcie zęba zatrzymanego ze względów ortodontycznych 500-600 zł
Resekcja korzenia zębów przednich - 800 zł
Resekcja korzeni zębów bocznych - 900 zł
Nacięcie ropnia - 200 zł
Wytłuszczenie torbieli zębopochodnej od 700 do 1500 zł
Plastyka polaczenia ustno-zatokowego po ekstrakcji (jednocz.) 300 - 400 zł
Plastyka polaczenia ustno-zatokowego (oddzielne postepowanie) - 800 zł
Plastyka wędzidełka (warga, język) - 300 zł
Plastyka wyrostka zębowego 600 - 800 zł
Wycięcie kapturka dziąsłowego - 150 zł
Pokrycie recesji dziąsła + koszt membrany - 600 zł
Sterowana regeneracja kości (bez ceny materiału) od 800 zł
Przeszczep kości (biomateriał) 2500 - 4000 zł
Usuniecie zmian na błonie śluzowej 400- 500 zł
Usuniecie zmian skory twarzy, plastyka skórna 1000-2500 zł
Podniesienie zatoki/sinus lift od 3000 zł

 

Profilaktyka

Usuniecie kamienia (lakier fluor) 150 - 200 zł
Profesjonalne czyszczenie (scaling piasek lakier) - 300 zł
Lapisowanie zabieg - 100 zł
Fluoryzacja (pianka) - 100 zł
Lakowanie 100- 200 zł (4 zęby)
Higienizacja implantologiczna - 350 zł

Wybielanie nakładkowe - 1000 zł
Wybielanie Prevdent - 1600 zł
Wybielanie pojedynczego zęba - 300 zł


Leczenie kanałowe pod mikroskopem

Przygotowanie - odbudowa - 200 zł
Opatrunek - 150 zł
Wypełnienie kanału (1) 300 - 400 zł
Zamkniecie perforacji/usuniecie wkładu - 400 zł
Odbudowa po leczeniu 300 - 400 zł
Odbudowa zęba K - K 300 - 400 zł