Dotacje

RPWM.01.05.01-28-0047/17-00
NZOZ Sławomir Szymański Olsztyn, 08-07-2019r.
ul. Hallera 4B,
10-693 Olsztyn

Oświadczam, iż realizacja umowy przebiegła zgodnie z zapisami z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej wymienionymi w punkcie 8 we wniosku o dofinasowanie numer RPWM.01.05.01-28-0047/17-00